Illustrasjonstegning: Søviknes
Skisse av boliger. Illustrasjonstegning: Søviknes.