Siljustøl og utsikten mot Sandsliåsen

Harald Sæverud har sammen med sine tre sønner gitt en milliardgave til Bergen Kommune (hus og tomt). Sveinung Sæverud (eldste sønn) har sørget for at natureiendommen er fredet! …men står igjen med store saksomkostninger. Der er en stor skam at Bergen Kommune har vist så dårlig skjønn at ⅔ av …

Ideen om Den Grønne Dalen

Mellom Nordåsvannet og Fanafjorden ligger det fra naturens side et vakkert dalføre som i dag er nærmest uberørt og som benyttes til turområde for beboere i nærliggende tettbebygde boligområder. Turmulighetene i denne dalen bør bygges ut og sikres for fremtiden. Ved hjelp av bilder og kommentarer tar jeg leseren med …