Tett-lav boligbebyggelse

Det er kommet en del kritikk angående høyhusene som vokser opp omkring bybanestoppene. Visste dere at “tett-lav” boligbebyggelse har samme utnyttelsesgrad som høyhusene? Forklaring: Høyhusene kaster lange skygger. Det er en bestemmelse om at det må være et minimum av solbelyst areal på bakkeplan, noe som gjør at høyhusene ikke kan stå tett, bortsett fra der hvor man bryter denne hovedregelen. Ved “tett-lav” boligbebyggelse med atriumhager blir det korte skygger. I min hovedoppgave ved videregående utdannelse i byplan og landskapsarkitektur tok jeg for meg Varde-området i Fyllingsdalen og laget kanskje det første prosjektet her i landet med tett-lav boligbebyggelse. Dette …

Atriumhus

I de 5 læreår jeg arbeidet hos Jørn Utzon, var min familie så heldige å få kjøpe et av “Romerhusene”, en gruppe atriumhus, tegnet av Utzon. Det ble en læring og erfaring i boligbygging som satte spor. Omgitt av tradisjonelle bolighus som lå lett- men ikke oppnådde annet en at …

Elementbygging + egeninnsats = selvbygg

Som leseren vil se av min nettside har jeg realisert flere selvbyggerområder. Her er bakgrunnen; meteorolog (Otto Høvig) tok kontakt med meg og spurte om jeg ville være med å planlegge et område for selvbyggere i Ulsetskogen i Åsane, bestående av 86 boliger. Han hadde bygget sitt eget hus med …

La fire av søylene få stå

I 1990 leverte jeg et konkurranseprosjekt sammen med interiørarkitekt Rolf Hermanrud og billedkunstner Bård Breivik om utforming av en fast scene på Torgallmenningen. Prosjektet ble ikke premiert. Som medlem av TFBU (Tilsynsutvalget for byens utseende) gikk jeg klart inn for Bård Breiviks søyler. Flere politikere, blant annet Vivian Eide (V) støttet Bård Breiviks forslag om plassering av en permanent scene der hvor sjømannsmonumentet nå står. Det ble mye diskusjon frem og tilbake … men nå står sjømannsmonumentet fortsatt på sin plass, fint omringet av et vannbasseng. Det er derfor ingen grunn til å flytte dette. Jeg synes Bård Breiviks utforming …

Siljustøl og utsikten mot Sandsliåsen

Harald Sæverud har sammen med sine tre sønner gitt en milliardgave til Bergen Kommune (hus og tomt). Sveinung Sæverud (eldste sønn) har sørget for at natureiendommen er fredet! …men står igjen med store saksomkostninger. Der er en stor skam at Bergen Kommune har vist så dårlig skjønn at ⅔ av …

Ideen om Den Grønne Dalen

Mellom Nordåsvannet og Fanafjorden ligger det fra naturens side et vakkert dalføre som i dag er nærmest uberørt og som benyttes til turområde for beboere i nærliggende tettbebygde boligområder. Turmulighetene i denne dalen bør bygges ut og sikres for fremtiden. Ved hjelp av bilder og kommentarer tar jeg leseren med …