Elementbygging + egeninnsats = selvbygg

Som leseren vil se av min nettside har jeg realisert flere selvbyggerområder. Her er bakgrunnen; meteorolog (Otto Høvig) tok kontakt med meg og spurte om jeg ville være med å planlegge et område for selvbyggere i Ulsetskogen i Åsane, bestående av 86 boliger. Han hadde bygget sitt eget hus med gode resultater både boligmessig og økonomisk, og mente at selvbyggere kunne gjøre det samme. Han fikk tildelt en tomt  av kommunen og organiserte et selvbyggerlag hvor interesserte kunne melde seg. Det ble fulltegnet, og vi satte igang med planlegging fra scratch.

De fleste ville begynne beskjedent med mulighet for å utvide boligen etter hvert som barn kom til. Vi kom frem til en grunntype som lot seg utvide etter behov. For at området skulle få et enhetlig preg, tilpasset tom og vegetasjon, kom jeg frem til at husene kunne bygges opp av elementer – en byggemåte jeg hadde observert og studert i Japan. Elementene var ikke større en at de kunne monteres av to mann. Rammene kunne være helt fylt av glass, helt tett eller med varierende  brystninger og vinduer over. Med i prinsippet ti like elementer pr. hus fordelt på 86 boliger, ble det 860 like store elementer som kunne seriefremstilles på et verksted. Dette gav grunnlaget for en sunn økonomi.

Prosjektet fant sted i 1986 og var vel ett av de første boligprosjekter basert på elementbygging. I dag er nesten all boligproduksjon basert på elementbygging. Med dette opplegg var det mulig å realisere et forholdsvis stort område innenfor en rimelig tidsramme. Ytterveggene av elementer ble reist av fagfolk. Det var likevel mange muligheter for å komme inn med egeninnsats og dermed redusere prisen på sin egen bolig. Av egeninnsats kan nevnes; forberedende terrengarbeid, støping av byggesåle for hvert hus, innvendige skillevegger, gulvlegging, innvendig maling, montering av kjøkken og skap m.m. På denne måten fikk man også være med å prege sin egen bolig. Man kunne tegne seg på arbeidslag på det man var god til og hadde lyst til å være med på. Det ble til og med dannet et eget arbeidslag for kontorfolk som hadde kompetanse med byggesøknader etc., som hører med til realiseringen av et boligområde. Alt dette gjorde at man var selvhjulpen med de fleste ledd i byggeprosessen.

Denne  gruppe mennesker ønsket å oppnå det beste resultat for sin bolig. I motsetning til å la seg styre av en ingeniør eller lignende, som bare var interessert i å presse ned prisen, slik at boligprosjektet skulle gi maks fortjeneste til planlegger og utbygger. Jeg har prøvd begge deler og har erfart at det er mer tilfredsstillende å arbeide i direkte kontakt med brukerne – de vil jo helst ta imot de gode boligløsninger i motsetning til tradisjonell boligbygging hvor hovedvekt legges på pris.

Resultatet viser at selvbygging også kommer best ut på pris – i tillegg til at man føler en tilhørighet til boligområde man selv har vært med på å forme. Det har vært liten utskiftning i dette forholdsvis store boligområde. Denne selvbyggermodellen har jeg ført videre i flere boligområder.

Se mine realiserte selvbygg ved å trykke her.

Utsetskogen selvbygg198686 boliger
Erdal selvbygg19873 boliger realisert
Leirvik selvbygg198812 boliger
Liastølen selvbygg19895 boliger
Apeltun selvbygg 199136 boliger
Daniel Hansensgt. selvbygg199510 boliger

Tilsammen 152 boliger for selvbyggere.