Tett-lav boligbebyggelse

Det er kommet en del kritikk angående høyhusene som vokser opp omkring bybanestoppene. Visste dere at “tett-lav” boligbebyggelse har samme utnyttelsesgrad som høyhusene?

Forklaring: Høyhusene kaster lange skygger. Det er en bestemmelse om at det må være et minimum av solbelyst areal på bakkeplan, noe som gjør at høyhusene ikke kan stå tett, bortsett fra der hvor man bryter denne hovedregelen. Ved “tett-lav” boligbebyggelse med atriumhager blir det korte skygger. I min hovedoppgave ved videregående utdannelse i byplan og landskapsarkitektur tok jeg for meg Varde-området i Fyllingsdalen og laget kanskje det første prosjektet her i landet med tett-lav boligbebyggelse. Dette resulterte i at de planlagte høyhusene i dette området ble skrotet og erstattet med to etasjes rekkehus. Med en etasje ville alle i det skrånende terreng kunne nyte den fine utsikten ut over Sælevatnet

Jeg ser for meg en “tett-lav” boligbebyggelse i Fana, omkring små landsbysentre, hvor man via buss kan komme til Lagunen, for derfra å ta bybanen inn til sentrum. Dette ville bli en hyggeligere og mer barnevennlig måte for folk å bo og leve.