Gåbyen Bergen

Kort beskrivelse av hvordan hele sentrum kan bli en gåby:

Fra  Syd (Fana), fra Nord (Åsane), fra Vest (Fyllingsdalen) og fra Øst (Arna) kan man gå av bybanen ved Jernbanen og via en heis komme opp til den gamle Byporten hvor man kan stige på en byring-buss (gratis?), som fører en rundt om hele sentrum. Man kan velge å gå av på det sted hvor det er kortest gangavstand til det sted man vil oppsøke i sentrum, eller utenfor byringbussens trase.

Byarenaen bør ligge ut mot store lungegårdsvann (konf. beliggenhet av Sydney Opera House og operaen i Bjørvika). Skal man til- byarenaen går man av byring-bussen ved spagettikrysset (som  kan reduseres til det halve av dagens kryss) og via en heis føres opp til gateplanet, og herfra er det bare et par minutters gange – gjerne overdekket – langs kanalen mellom lille- og store-lungegårdsvann, frem til byarenaen. Som illustrasjon av hvordan byrarenaen kan løses viser jeg til mitt prosjekt i den innbudte konkurranse om multi-purpose house i Monaco.

I midtseksjonen av dette prosjektet kan det godt bli plass til flere tusen tilskuere (konf. Spektrum i Oslo). På østre side av midtseksjonen kan det anlegges en restaurant som både kan betjene byarenaen og det utendørs badeanlegget som er foreslått i forlengelse av det nye skole- og svømmeanlegget i Bergen. Se hvordan restauranten er plassert på ene siden på hovedrommet på Høvikodden kunstnersenter.

Å anlegge boliger langs den utvidete byaksen er et feilgrep – en byakse skal ikke privatiseres av boliger, og må forbeholdes funksjonen som tjener offentligheten. Det er foreslått byutvidelse med boliger i Dokken-området. Dette vil være nok til å “vitalisere” sentrum av Bergen, i tillegg til alle bydelene som stadig er i vekst.