La fire av søylene få stå

I 1990 leverte jeg et konkurranseprosjekt sammen med interiørarkitekt Rolf Hermanrud og billedkunstner Bård Breivik om utforming av en fast scene på Torgallmenningen. Prosjektet ble ikke premiert. Som medlem av TFBU (Tilsynsutvalget for byens utseende) gikk jeg klart inn for Bård Breiviks søyler. Flere politikere, blant annet Vivian Eide (V) støttet Bård Breiviks forslag om plassering av en permanent scene der hvor sjømannsmonumentet nå står. Det ble mye diskusjon frem og tilbake … men nå står sjømannsmonumentet fortsatt på sin plass, fint omringet av et vannbasseng. Det er derfor ingen grunn til å flytte dette.

Jeg synes Bård Breiviks utforming av et fast scenebygg er så flott at jeg ikke kan la dette prosjektet gå i “glemmeboken”. Det kan nå plasseres i motsatt ende av Torgallmenningen. Dette er bakgrunnen for at jeg kontaktet Gunnar Danbolt – en solid fagperson på alle kunstarter (billedkunst, musikk, litteratur, skulptur og arkitektur). Vi møttes på en restaurant på Torgallmenningen på Bristol-siden, og kom til at det ville være synd om alle steinsøylene ble skrotet. Danbolt påtok seg å skrive en liten artikkel om det vi kom frem til, ettersom jeg er ordblind og ikke selv kan skrive. Hans artikkel uttrykker klart hvorfor fire av søylene, de beste og mest karakteristiske, bør bevares. At alle søylene har sprekker skyldes ikke Bård Breivik, men en ingeniørs påstand om at det var nødvendig å borre inn en stålkjerne for å styrke søylenes bæreevne – noe som ble klart avvist av Bård Breivik, som er ekspert på stenarbeider. Søylene står den dag i dag og kan sikres slik at de ikke faller ned. Det er av hensyn til den faste scene med sine steinskiver at det vil være fint å bevare noen av steinsøylene.

Baldakinen som er spent opp mellom steinskivene er så godt som perfekt som akustisk reflektor for å styre lyden ut over hele Torgallmenningen. Det vil være formålstjenlig å la akustiske eksperter på Sintef, NTNU foreta akustiske beregninger og justeringer (slik det ble gjort både i Søreide og Fyllingsdalen kirke) for å være på den sikre siden. Baldakinen er som en stor skate (flatfisk) som kommer inn fra havet og legger seg som en akustisk baldakin over scenen. Dette er en så stor og klar en ide at den kan gjennomføres selv om Bård Breivik nå er borte, likesom man i dag fortsatt bygger på “Sagrada Familia” i Barcelona lenge etter at ark. Gaudi er borte.

Jeg legger vet et bilde nedenfor som viser hvor man pleier å sette opp en midlertidig scene som står i grell kontrast til det fine byrom som Torgallmenningen er. Det vil selvfølgelig koste noe mere å bygge en fast scene, men i det lange løp vil det bli den beste og rimeligste løsning – og hvilken perle Torgallmenningen da vil bli ved festspillåpninger, konsertert og alle mulige utendørs arrangementer!