Mulen er et av de tettest befolkede områder i Bergen by.
Noe tilsvarende er utført på Slotthaug ungdomsboliger.
Felleshus til høyre