«Det du vil, får du til»

Ideen med selvbygging og elementbyggeri fikk jeg mulighet til å prøve ut med et kirkebygg – nemlig Bønes kirke. Man var klar over at skulle man bygge en kirke med kommunale midler måtte man vente i godt og vel 10 år. Dette ville medføre at en generasjon barn og unge ville vokse opp uten kirke, fra barnedåp til konfirmasjon. For å unngå dette satte man i gang en innsamling blant stedets befolkning. Da det var innsamlet vel en million kroner satte man i gang med å reise “råbygget”. Det ble, etter en kort pause i byggeriet, satt igang en ny innsamlingsrunde for å kunne ferdigstille selve kirkerommet – og deretter kom egeninnsatsen inn. Det innebar legging av flisegulv, beising av vegger og tak, innredning av kjøkken m.m. Det gjorde at vi oppnådde et kirkerom, som i tillegg til søndagsgudstjenestene, også kunne brukes til mange forskjellige hverdagsaktiviteter.

På bakgrunn av denne store egeninnsats var kommunen villig til å betale for 2. byggetrinn med menighetssaler, større kjøkken,kontorer, og barne- og ungdomsavdeling. Nå står kirken der med alle nødvendige arbeidsaktiviteter for den oppvoksende slekt – det vi ville oppnå, fikk vi til!